News

27.08.2015

Renaissance Construction announces acquisition of 71,438 Depositary Receipts in the capital of Ballast Nedam

With reference to the public announcement by RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş. ("Renaissance Construction") of 22/7/2015 & 31/7/2015 & 3/8/2015 & 6/8/2015 & 7/8/2015 & 10/8/2015 & 11/8/2015 & 12/8/2015 & 13/8/2015 & 14/8/2015 & 17/8/2015 & 18/8/2015 & 19/8/2015 & 20/8/2015 & 21/8/2015 & 25/8/2015, this is a public announcement by Renaissance Construction pursuant to Section 4 paragraph 1 and Section 5 paragraph 4 and 5 of the Takeover Decree (Besluit openbare biedingen Wft) relating to the intended offer for depositary receipts of ordinary shares ("Depositary Receipts") in Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") that was announced by Renaissance Construction on July 22, 2015 (the "Offer"). This announcement does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in Ballast Nedam. Any offer will be made only by means of an offer memorandum. This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, Canada and the United States.

To the extent permissible under applicable law or regulation, Renaissance Construction may from time to time after the date hereof, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, depositary receipts of ordinary shares in the capital of Ballast Nedam that are subject to the Offer, or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such depositary receipts or shares. In addition, the financial advisors to Renaissance Construction, may also engage in ordinary course trading activities in securities of Ballast Nedam, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

Renaissance Construction announces
acquisition of 71,438 Depositary Receipts in the
capital of Ballast Nedam

Ankara, Turkey, 26/8/2015 -- Renaissance Construction announces that today it purchased 71,438 Depositary Receipts at an average price in cash of EUR 1.449 per Depositary Receipt, whereby the acquisition price per Depositary Receipt ranged from EUR 1.440 to EUR 1.463. As a result of this transaction and other transactions entered into prior to this transaction, Renaissance Construction will hold 5,619,519 Depositary Receipts representing a capital interest of 28.57% in Ballast Nedam.

About Renaissance Construction

Renaissance Construction is a leading international contractor operating in general building, heavy industries and power, manufacturing and chemical plants, transportation and social infrastructure sectors. With its 30,000+ employees and operations in 20 countries, Renaissance Construction ranked 53rd in Engineering News Record (ENR)’s largest international contractor companies in 2014. Its home markets are Russia and Turkey, with significant operations in Turkmenistan as well as CIS region, the Middle East, Switzerland and Germany. Other Renaissance Group businesses include investments in commercial real estate in Turkey and Russia, healthcare concessions and energy generation investments resulting in an asset base of more than USD 5.0 billion.

General Restrictions

This announcement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation to acquire or dispose of any securities or investment advice or an inducement to enter into investment activity. This announcement does not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire the securities of Ballast Nedam in any jurisdiction.

This press release will also be available in the Dutch language; the English version will prevail over the Dutch version.

___________________________________________________________________________

Onder verwijzing naar openbare mededelingen gedaan door RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ("Renaissance Construction") op 22/7/2015 & 31/7/2015 & 3/8/2015 & 6/8/2015 & 7/8/2015 & 10/8/2015 & 11/8/2015 & 12/8/2015 & 13/8/2015 & 14/8/2015 & 17/8/2015 & 18/8/2015 & 19/8/2015 & 20/8/2015 & 21/8/2015 & 25/8/2015, is dit een openbare mededeling van Renaissance Construction ingevolge artikel 4 leden 1 en 3, artikel 5 lid 4 en 5 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen openbare bod door Renaissance Construction op alle uitgegeven en uitstaande certificaten van gewone aandelen ("Certificaten") in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") dat op 22 juli 2015 is aangekondigd. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie bevatten geen aanbod, of een uitnodiging voor een aanbod, om aandelen Ballast Nedam te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd of gedistribueerd in of naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, kan Renaissance Construction na de datum van deze openbare mededeling direct of indirect Certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam aankopen of doen aankopen, of enige effecten die converteerbaar zijn in, omwisselbaar voor of uitvoerbaar voor dergelijke Certificaten. Hiernaast kan de financieel adviseur van Renaissance Construction ook deelnemen aan handel in Certificaten in regelmatig beursverkeer, waaronder het aankopen van dergelijke Certificaten in regelmatig beursverkeer.

Renaissance Construction kondigt aankoop
van 71,438 Certificaten in het geplaatste kapitaal
van Ballast Nedam aan

Ankara, Turkije, 26/8/2015 -- Renaissance Construction maakt bekend dat het vandaag 71,438 Certificaten heeft aangekocht voor een gemiddelde prijs van EUR 1.449 per Certificaat, waarbij de aankoopprijs per Certificaat tussen de EUR 1.440 en EUR 1.463 lag. Als gevolg van deze transactie en eerdere transacties aangegaan vòòr deze transactie, houdt Renaissance Construction 5,619,519 Certificaten die samen een belang van 28.57% in het geplaatste kapitaal van Ballast Nedam vertegenwoordigen.

Over Renaissance Construction

Renaissance Construction is een toonaangevende internationale aannemer die actief is op het gebied van bouw, zware industrie en energie, fabricage- en chemische fabrieken, transport en maatschappelijke infrastructuur. Met meer dan 30.000 werknemers en bedrijvigheid in 20 landen bekleedt Renaissance Construction de 53ste plaats op de lijst van ''Engineering News Record (ENR)'s largest international contractor companies in 2014''. De thuismarkten zijn Rusland en Turkije, met significante projecten in Turkmenistan, de GOS-regio, het Midden-Oosten, Zwitserland en Duitsland. Overige groepswerkzaamheden van Renaissance Construction Group bestaan uit investeringen in commercieel vastgoed in Turkije en Rusland, concessies in de gezondheidszorg en investeringen in energieopwekking met een totale waarde van meer dan 5 miljard USD. (www.rencons.com)

Restricties

Deze mededeling is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en houdt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of beleggingsadvies in en kwalificeert niet als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze mededeling houdt geen aanbod in tot verkoop of uitgifte of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van effecten van Ballast Nedam in enige jurisdictie.

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.